Visitants : 386090
Com treballem

 

Treballem amb organitzacions molt diverses, des de congregacions religioses, parròquies, fins a ONGs d’àmbit regional i entitats de finalitat social.

Són elles, les organitzacions locals que treballen sobre el terreny, les que sol·liciten a Mans Unides el finançament per dur a terme els projectes, justificant la necessitat del mateix i la població beneficiaria.

Quan se’ns envia un projecte, l’estudiem acuradament, un especialista ens assessora i contrasta la informació. Un cop fet aixó la Junta de Mans Unides avalua el projecte, que és sotmès a votació. Quan el projecte queda aprovat el sol·licitant rep la confirmació i després de la Campanya s’envien els diners que calen per posar-lo en marxa.

Durant el procés es fa un seguiment acurat.