Visitants : 386098

 

 Organització

 

El voluntariat és la base del treball de tots els membres de l'equip de Mans Unides. 
 
Els fons de finançament provenen de donatius (personals i d'entitats públiques i privades) i de les activitats realitzades. 
 
En temps de campanya, que és durant el mes de febrer, Mans Unides es benefícia de : 
 
   la participació d'escoles de danses, de grups musicals, d'esbarts,... 
   la disponibilitat de sales comunals i parroquials,i la col.laboració dels mitjans de comunicació. 
 
Quan finalitza la campanya, el diners recollits són enviats als responsables dels projectes des d'Andorra directament. 

 

Posteriorment, es fa el seguiment de la bona marxa dels projectes finançats.
 
L'any 1982 es va realitzar la primera campanya a Andorra seguint l'esprit de l'O.N.G espanyola Manos Unidas . Part de la recaptació es destina a la campanya de Mans Unides del Bisbat d'Urgell. 
 
Des de l'any 1994, el Govern subvenciona part d'un projecte de la campanya.

 

 Presentació de l'equip

 

P r e s i d e n t a :    Meritxell Farrero

Tresorera:   Mª Angels Fernandez                  Secretari: Jordi Casal